Literacki program stypendialny senatu berlińskiego dla autorów piszących w językach innych niż niemiecki

Senat berliński przyznaje co roku stypendia robocze na rozwój artystyczny profesjonalnych autorów, którzy mieszkają w Berlinie i piszą w języku innym niż niemiecki. Stypendia przyznawane są na konkretne projekty literackie, na kontynuację lub ukończenie określonego dzieła. Co roku stypendyści prezentują swoje prace podczas wieczorów autorskich w Literarisches Colloquium Berlin, które prowadzą członkowie jury.

Od 2021 roku jestem członkinią międzynarodowego jury przyznającego stypendia.

 

 

Prezentacja stypendystów w Literarisches Colloquium w Berlinie, wrzesień 2022, tutaj z Jackiem Dehnelem © Tobias Bohm

Back