VERSschmuggel / reVERSible

Haus für Poesie opracował wyjątkową metodę tłumaczenia poezji. Zasada jest prosta: poeci piszący po niemiecku pracują w parach z poetami piszącymi w innym języku i wzajemnie tłumaczą swoją poezję. Przy tym niekoniecznie muszą władać tym drugim językiem. Jest to możliwe dzięki pośrednictwu tłumaczy i przygotowanym wcześniej tzw. tłumaczeniom interlinearnym. Przez kilka dni, w trzyosobowych zespołach, uczestniczy projektu „szmuglują” swoje wiersze, konteksty stylistyczne i konotacje kulturowe przez granice danego języka.

Metoda ta bardzo sprawdza się w przypadku poezji, ponieważ sami poeci są bezpośrednio zaangażowani w proces tłumaczenia i mogą autoryzować jego wyniki. Te warsztaty tłumaczeniowe noszą nazwę VERSschmuggel / reVERSible i organizowane są co roku w ramach międzynarodowego festiwalu poezji poesiefestival berlin. Autorzy i autorki prezentują wyniki swojej współpracy publiczności podczas wielojęzycznego wieczoru autorskiego w ramach festiwalu poezji. Powstałe w ramach projektu tłumaczenia publikowane są w dwujęzycznej antologii, która ukazuje się w Niemczech i w kraju partnerskim.

Prowadziłam ten projekt w latach 2018-2021.

Wyniki każdej edycji projektu zostały opublikowane w formie wielojęzycznych anotlogii w wydawnictwie Wunderhorn:

VERSschmuggel Belarus-Germany

VERSschmuggel Canada-Germany

VERSschmuggel USA-Germany

Back