Pop Culture: European-American Trends

Wraz z zanikiem podziału na kulturę masową i sztukę wysoką, kultura popularna stała się obszarem intensywnych badań. Na moich seminariach rozważamy wiele aspektów i wymiarów popkultury, w tym jej historię i możliwości ukryte w tym, co często wydaje się być niczym więcej niż rozrywką.

Niektóre z tematów, które poruszamy to odzwierciedlenie różnych dyskursów przez kulturę popularną, jej zdolność do krytyki lub afirmacji statusu quo oraz obecne w niej różne ideologie. Omawiamy przykłady wszystkich istotnych reprezentacji popkultury: film, telewizję, komiksy, literaturę piękną, muzykę, media społecznościowe itp. i dyskutujemy ich znaczenie w kontekście historycznym, a także ich wpływ na kwestie społeczne. Teksty źródłowe wprowadzają szereg perspektyw teoretycznych, poprzez które popkultura może być badana, analizowana, kwestionowana i rozumiana. Omawiamy funkcję popkultury w sferze publicznej, jej reprezentacje w tekstach, obrazach i muzyce.

Z programem Berlin European Studies na Freie Universität w Berlinie jestem związana jako wykładowczyni od 2016 roku.

Syllabus aktualnego kursu i inne informacje można znaleźć tutaj.

Poniżej przedstawiam wykład o hip hopie w ramach serii wykładów cyfrowych FU Berlin European Studies.

Back